Recent News
แมคโดนัลด์สาขาพัทยา เป็นพื้นที่เสี่ยงผู้ที่ไปรับประทาน

แมคโดนัลด์สาขาพัทยา มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด หลังจากการประกาศที่คล้ายกันไม่กี่วัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ออกคําเตือนใหม่ในวันนี้สําหรับทุกคนที่เข้าร่วมพื้นที่ McDonald’s เพื่อรับการตรวจ Covid-19 แถลงการณ์ที่เผยแพร่ในวันนี้แนะนําให้ทุกคนที่รับประทานหรืออยู่ในพื้นที่พัทยา แมคโดนัลด์ที่มินิสยามพัทยาควรใช้ชุดทดสอบแอนติเจนเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขามี Covid-19 หรือไม่ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดตั้งอยู่ในพื้นที่นาเกลือของพัทยา

ข่าวนี้ได้รับการเผยแพร่เพื่อเตือนผู้คนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ Covid-19 สําหรับทุกคนที่อาจอยู่ใกล้กับที่ตั้งของ McDonald โดยเฉพาะในช่วง 11 วันตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนถึง 17 พฤศจิกายน สํานักงานสาธารณสุขสั่งให้ทุกคนที่กินที่ร้านอาหารหรือเข้ามาติดต่ออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่จากร้านอาหารเพื่อใช้ ATK เพื่อทดสอบตัวเองสําหรับ Covid-19

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

แมคโดนัลด์สาขาพัทยา

พวกเขายังแนะนําว่าทุกคนที่ซื้ออาหารจากร้านอาหารอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 และได้รับคําแนะนําให้ติดตามตัวเองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของการติดเชื้อ ผู้ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเชื้อจากร้านอาหารหรือหัวข้ออื่น ๆ สามารถติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 21.00 น. ที่ 038-119-777 น.

จากกรณีของพื้นที่เสี่ยง แมคโดนัลด์สาขาพัทยา เมื่อ 2 วันก่อนเจ้าหน้าที่ได้ออกคําเตือนที่คล้ายกันสําหรับผู้ที่เคยกินหรือไปที่ร้านอาหารป่าผู้ใหญ่โน้ต ในเขตบางละมุงและตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ Covid-19

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านบทความก่อนหน้า การเปิดสถานบันเทิง

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

News Reporter