Recent News
วัคซีนทางเลือก ที่จะมอบให้กับนักเรียนเพื่อเปิดการศึกษา

วัคซีนทางเลือก สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปีซึ่งผู้ปกครองมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของไฟเซอร์ตามที่กรมควบคุมโรค (DDC) รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ผู้ปกครองที่มีความกังวลเกี่ยวกับการอักเสบของหัวใจ ซึ่งระบุว่าเป็นผลข้างเคียงที่หาได้ยากของวัคซีน mRNA สามารถรอให้ชนิดที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับเด็กโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ทางเลือกนี้ได้รับการประกาศก่อนการฉีดวัคซีนจํานวนมากของนักเรียนอายุ 12-17 ปีก่อนที่โรงเรียนจะเปิดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลวางแผนที่จะให้วัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียนซึ่ง ดร. โสภณกล่าวว่าอาจในสถานการณ์พิเศษทําให้เกิดโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอาการซึ่งรวมถึงอาการหายใจถี่และเจ็บหน้าอก อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าเงื่อนไขเหล่านี้สามารถรักษาได้

แพทย์กล่าวว่า 16 กรณีของการอักเสบของหัวใจพบต่อ 1 ล้านปริมาณยาให้กับเด็ก ในประเทศไทยที่มีการเสนอไฟเซอร์ให้กับเด็กที่มีโรคเรื้อรังมีหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและผู้ป่วยฟื้นตัวเต็มที่เขากล่าวว่าการเพิ่มผู้รับวัคซีนไฟเซอร์ทุกคนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนก

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

วัคซีนทางเลือก

แผนกมีแผนที่จะเปิดตัวการฉีด วัคซีนทางเลือก ให้กับนักเรียน 4.5 ล้านคนเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. แต่ย้ำว่าไม่ใช่ภาคบังคับและผู้ปกครองจะถูกขอความยินยอมและแจ้งทั้งผลประโยชน์และความเสี่ยง แผนกจะตรวจสอบนักเรียนอย่างน้อย 30 วัน ดร. โสภณยังเน้นว่าการฉีดวัคซีนของนักเรียนไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโรงเรียนที่เปิดใหม่และผู้ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 12 คนสามารถเปิดอีกครั้งหากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ไฟเซอร์จะเปิดตัวครั้งแรกใน 29 จังหวัดในเขตสีแดงเข้มซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 นักเรียนเหล่านั้นที่ได้รับแย็บครั้งแรกในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมจะได้รับครั้งที่สองของพวกเขาจนถึงสิ้นเดือน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

สินค้าขายดีประจำบุรีรัมย์ ลูกชิ้นยืนกิน

เครดิต  wallet slot ฝาก10รับ100

News Reporter