Recent News
ราคาน้ำมันดีเซล พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในประวัติการณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงถึงความคิดของรัฐบาลในการดำเนินการลด ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลง 1 บาทต่อลิตรที่ปั๊ม เขากล่าวว่ามันจะช่วยยับยั้งค่าครองชีพเนื่องจากราคาน้ํามันทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

นายสุพัฒนพงศ์ ได้ออกคำอธิบายอันยาวนานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กพช.) อนุมัติลดค่าธรรมเนียมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ำมันดีเซล B7 จาก 1 บาท เหลือลิตรละ 0.1 บาท มีผลทันที เขากล่าวว่าราคาน้ำมันทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินแม้ว่ามีการได้ตกลงที่จะเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมอีก 400,000 บาร์เรลต่อวัน

ราคาน้ำมันดีเซล

ดังนั้นจึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาราคาน้ำมันดีเซล B7 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30 บาทต่อลิตรที่ปั๊มเขากล่าวว่า มีความพยายามชักชวนให้ผู้คนเปลี่ยนไปใช้ดีเซล B10 ซึ่งยังคงต่ำกว่า 30 บาท แต่ดีเซลประเภทนี้ไม่เป็นที่นิยมเขากล่าวว่า ยังคงมีปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ดีเซล B10 และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้ดีเซล B7

นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลย้ายเพื่อรักษาราคาที่ 30 บาทหรือน้อยกว่าและเทียบเท่ากับดีเซล B10 ซึ่งใช้ในยานพาหนะประเภทเดียวกัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเหลืออีกประมาณ 10,000 ล้านบาท หลังจาก Epac อนุมัติลดอัตราเงินสมทบจากดีเซล B7 เหลือ 0.1 บาท

เขายังกล่าวว่าราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาไฟฟ้าในประเทศไทยเนื่องจากรัฐบาลได้ตรึงอัตรา FT จนถึงสิ้นปีนี้และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เขาหดตัวลงจากฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยว่าหากพรรคของเขาอยู่ในอำนาจพวกเขาจะลดราคาน้ำมันดีเซลลงทันที 5 บาทต่อลิตรเพื่อบรรเทาความยากลำบากของประชาชน

ปัจจุบันการบริโภค ราคาน้ำมันดีเซล อยู่ที่ประมาณ 60 ล้านลิตรต่อวัน หากราคาลดลง 5 บาทต่อลิตรจะมีค่าใช้จ่าย 300 ล้านบาทต่อวันหรือ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน หากมีการใช้น้ำมันดีเซลสูงสุดก็สามารถเข้าถึง 100 ล้านลิตรต่อวันและนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20 พันล้านต่อเดือนเขากล่าวว่า

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ติดตามข่าวสาร นายกรัฐมนตรี

เครดิต บาคาร่าฟรีเครดิต2021

News Reporter