Recent News
พัฒนาวัคซีน เพื่อคนไทยโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ศูนย์วิจัยและ พัฒนาวัคซีน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดว่าจะลงทะเบียนวัคซีน mRNA Covid – 19 หรือที่เรียกว่า ChulaCOV -19 กลางปีหน้า เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม หัวหน้าโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด – 19 กล่าวว่า ChulaCov-19 กําลังจะเข้าสู่การทดลองในมนุษย์ระยะที่สามโดยมีกําหนดจะบริหารงานในช่วงต้นปีหน้าถึงเดือนมีนาคม

ผลการทดลองคาดว่า จะมีการวิเคราะห์ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ก่อนที่จะมีการยื่นใบสมัครกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (FDA) กลางปีหน้าเพื่อขออนุมัติการใช้ฉุกเฉิน

พัฒนาวัคซีน

หากการลงทะเบียนวัคซีนได้รับการอนุมัติ ทีมวิจัยจะต้องทําการทดลองระยะที่สี่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน จากผู้รับประมาณ 30,000 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่การทดลองเปิดตัวในปีหน้าคนส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ เขากล่าวว่า การวิจัยจะดําเนินการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นยากระตุ้น

เขากล่าวว่าทีมวิจัยได้เริ่มพัฒนาวัคซีนรุ่นที่สองและสามด้วยการทดลองที่เริ่มจากหนู จากข้อมูลจากการทดลองในมนุษย์ระยะที่สอง ChulaCov-19 มีประสิทธิภาพต่อโควิด-19 หลายสายพันธุ์รวมถึงเดลต้าเขากล่าวว่า มีรายงานไข้ต่ําหลังจากแย็บที่สองในขณะที่ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรงเช่นการแข็งตัว ดร. เกียรติกล่าวว่าเป้าหมายของทีมวิจัยในการพัฒนาวัคซีนคือการผลิตวัคซีนมาตรฐานสูงที่ได้รับการยอมรับจากประเทศอื่น ๆ และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 2.3 พันล้านบาทเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาวัคซีน ด้วยเงิน 1.3 พันล้านบาทสําหรับการทดลองในมนุษย์โดยมีความสมดุลที่จะตั้งสํารองไว้เพื่อให้ครอบคลุมวัสดุและต้นทุนการผลิต ขณะที่ นายสุธิรา เตย์ชกลวุฒิ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีโอของ บริษัท ใบยา ไฟโตพาร์แฮม กล่าวว่า นักวิจัยกําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ “วัคซีนใบย่า” จากพืชหลังจากการทดลองทางคลินิกระยะแรก

ผศ.สุธิรา กล่าวว่า ไม่มีรายงานผลข้างเคียงร้ายแรงในหมู่ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เริ่มขึ้น ในเดือนกันยายน ทีมของเธอยังรับสมัครคนที่มีอายุ 61-75 ปีเพื่อทดลองใช้ ในเดือนหน้า เธอยังกล่าวว่า วัคซีนรุ่นที่สองได้รับการผลิตสําหรับการทดลองของมนุษย์ระยะแรกตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านเรื่องราวของ น้องไข่เน่า

แนวทางที่นำไปสู่ประสบความสำเร็จ

News Reporter