Recent News
ผลการทดลองวัคซีน ซิโนฟาร์มสำหรับเด็กเล็กเพื่อเปิดเรียน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำลังรอ ผลการทดลองวัคซีน Sinopharm Covid-19 ระยะที่ 3 ในเด็กเล็กก่อนที่จะอนุมัติวัคซีนสำหรับใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี บริษัท ไบโอจีเนเทค จำกัด ผู้นำเข้าวัคซีนชิโนฟาร์มได้ส่งผลการศึกษาระยะที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนให้กับเด็กแล้ว ดร.ไพศาล ดันคำ เลขาธิการองค์การอาหารและยากล่าวเมื่อวันอังคาร

ปัจจุบันวัคซีนได้รับการอนุมัติให้ใช้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและ บริษัท ได้ขออนุมัติให้ใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปเขากล่าวว่า ”องค์การอาหารและยาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้หารือเกี่ยวกับคำขอของ บริษัท ตั้งแต่ผลจากการทดลองระยะสุดท้ายของวัคซีนยังไม่ถูกส่ง FDA ยังคงไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอ”

ผลการทดลองวัคซีน
15225875 – doctor vaccinating crying baby isolated on a white background

องค์การอาหารและยาจึงขอให้ บริษัท ส่งผลลัพธ์ที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด ผลการทดลองระยะที่ 3 เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจาก FDA จะต้องรู้ข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น ปริมาณที่แน่นอนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กอายุสามปีและช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการฉีดวัคซีนครั้งแรกและครั้งที่สองเขากล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมแห่งรัฐ (GPO) ยังขออนุมัติจาก FDA ในการจัดการวัคซีน Sinovac Covid-19 ให้กับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

ขณะนี้ GPO กำลังติดตาม ผลการทดลองวัคซีน ระยะที่ 3 เกี่ยวกับเด็กที่ดำเนินการในแอฟริกาใต้เขากล่าวว่า ปัจจุบันวัคซีน Sinopharm ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (CRA) กับเด็กเล็กหลังจากการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ CRA เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี้เขากล่าวว่า

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ได้รับรถไฟบริจาคมา

เครดิต  wallet slot ฝาก10รับ100

News Reporter