Recent News
บุคลากรสาธารณสุข จากจังหวัดผู้สําเร็จการศึกษาใหม่

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีแผนที่จะใช้ บุคลากรสาธารณสุข ที่นํามาจากจังหวัดและผู้สําเร็จการศึกษาทางการแพทย์ใหม่เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย Covid-19 ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังกังวลเรื่องการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และจังหวัดติดกันมาก

นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบเพิ่มจํานวนเตียงที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงที่มีอาการรุนแรง เธอกล่าวว่าการประชุมวันพฤหัสบดีได้หารือเกี่ยวกับการระดมบุคลากรจากทุกภาคส่วน – รวมถึงทหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดและผู้สําเร็จการศึกษาทางการแพทย์ใหม่ – เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วย Covid-19 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

บุคลากรสาธารณสุข

ดร. Apisamai กล่าวว่าการประชุมยังกล่าวถึงการอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อเลือกการแยกตัวที่บ้านแทนการรักษาในโรงพยาบาล ยังไม่มีข้อสรุป ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างต้องนํามาพิจารณา, เธอกล่าวว่า. การประชุมครั้งนี้ได้รับฟังจากการประชุมทางไกลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมว่า การแพร่กระจายของโรคที่อาบัติในจังหวัดภาคกลางเกิดจากการเคลื่อนไหวของแรงงานหลายคนอพยพ โฆษก CCSA กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ในจังหวัดกําลังบูรณาการความพยายามในการแก้ไขปัญหา พวกเขาจะจัดการประชุมกับผู้ประกอบการ abattoir ท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรการควบคุม Covid-19 และหาสถานที่ในการตั้งค่าโรงพยาบาลสนามที่สี่ในจังหวัด

เลขาธิการสํานักงานความมั่นคงสุขภาพแห่งชาติ Jadet Thammathat-Aree กล่าวว่าเมืองหลวงและจังหวัดโดยรอบมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,000-3,000 รายต่อวัน สปสช.ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเพิ่มจํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เขากล่าวว่า NHSO ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขยังมองหาวิธีอื่นในการเพิ่มจํานวนเตียงที่มีอยู่ “ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณสําหรับการรักษาพยาบาลเราได้ให้เงินเพียงพอ แต่จํานวนผู้ป่วยไม่ลดลง” ดร. Jadet กล่าว

บุคลากรสาธารณสุข แจ้งว่า”มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,000-3,000 คนในแต่ละวัน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง นี่คือแรงกดดันมากขึ้นต่อความพร้อมของเตียงในโรงพยาบาล “โรงพยาบาลภาคสนามและ hospitels ได้รับการจัดตั้งขึ้น แต่มีกลุ่มของการติดเชื้อที่เพิ่มความต้องการเตียง” ดร. Jadet กล่าว เขาคาดว่าประมาณ 1,000 เตียงในโรงพยาบาลเพิ่มเติมอาจจะทําให้พร้อมใช้งาน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านบทความ วัคซีนมารอบสอง

เครดิต สล็อตทุนน้อยฝาก10รับ100

News Reporter